Aktuality

 

22.03.2018

MŠMT zveřejnilo stanovisko k průběhu elektronických zápisů do mateřských škol

Dokument najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Informace pro obce a /Mateřské školy/Aktuální informace.

15.03.2018

MŠMT zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

Bližší informace a odkaz na materiál najdete v sekci Právní předpisy/Metodiky a právní výklady MŠMT.

12.03.2018

Portál veřejné správy již neobsahuje platná a účinná znění právních předpisů

Portál veřejné správy prochází postupnou rekonstrukcí a jeho informační část aktuálně obsahuje výhradně služby určené platnými právními předpisy, tedy již nikoliv platná a účinná znění právních předpisů (viz též na https://portal.gov.cz/obcan/zakony). Z tohoto důvodu musely být změněny či odstraněny odkazy v sekci ŠIPu - Právní předpisy. Děkujeme za pochopení.

28.03.2018

Žádosti o mimořádný účelový příspěvek v roce 2018 v oblasti etické výchovy

Výzva pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem, vykonávající činnost škol, školských zařízení, byla vypravena do datových schránek. Termín pro podávání žádostí je 17. 4. 2018. Oznámení je rovněž dostupné v sekci Právní subjekty zřizované krajem/MUP a rozvojové programy.

01.03.2018

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro základní školy

Dokumenty najdete v sekcích Právní subjekty zřizované obcemi/Základní školy/Dokumenty ke stažení, Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

13.12.2017

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro mateřské školy

Dokumenty najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Mateřské školy/Dokumenty ke stažení a Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

Nejnovější články

 

18.05.2018

Přihlašování do kurzů CTM Online

Nabídka online kurzů CTM Online, které zajišťuje Centrum pro talentovanou mládež. Od 10. května 2018 je možné se přihlásit ke studiu v podzimním semestru. Určeno pro žáky ve věku 11-18 let.

02.05.2018

Mladí designéři 2018

ŠKODA AUTO a.s. vyhlašuje 6. ročník výtvarné soutěže na podporu rozvoje odborného/technického vzdělávání a kreativního myšlení, určené pro žáky prvního stupně základních škol.

02.05.2018

Středoškolák roku 2018

Organizace ProStředoškoláky, z. s. pořádá 4. ročník soutěže pro žáky středních škol, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech.

25.04.2018

Mezinárodní festival medvídků - Karlovy Vary

Mateřské školy a základní školy se mohou zapojit do soutěže u příležitosti Mezinárodního festivalu medvídků v Karlových Varech. Bližší informace po rozkliknutí nadpisu.  

23.04.2018

Seminář Zdravá 5

Vážení pedagogové z MŠ. Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Zdravá 5 věnovaný problematice výživy. Seminář proběhne 14.06.2018 o 9:30 -13:30 h v zasedací místnosti P1.905 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Dovíte se, jak správně nastavit stravovací návyky u dětí v mateřské škole.  

23.04.2018

Individuální vzdělávací plán dítěte v mateřské škole

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zve na vzdělávací program zaměřený na orientaci v problematice poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole a sestavování IVP pro dítě.

Termín: 21. 5. 2018