Aktuality

 

12.01.2018

Byla zveřejněna informace o změně katalogu prací pro profesi kuchaře

Článek najdete v sekci Zařízení školního stravování mezi informacemi pro právní subjekty zřizované všemi skupinami zřizovatelů.

10.01.2018

Přijímací řízení na střední školy - nová sekce portálu

Nově byla zřízena sekce článků se zaměřením na přijímací řízení na střední školy. Sekci najdete v následujících kategoriích:

  • Právní subjekty zřizované krajem
  • Právní subjekty zřizované obcemi
  • Právní subjekty soukromé a crkevní

Informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek) i nadále najdete na adrese http://sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly (viz též odkaz vpravo nahoře - Rozcestník portálu).

13.12.2017

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro mateřské školy

Dokumenty najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Mateřské školy/Dokumenty ke stažení.

Nejnovější články

 

18.01.2018

Upozornění ke školnímu kolu Biologické olympiády kategorie C

Na webových stránkách Královéhradeckého kraje  - Volnočasové aktivity v zabezpečené sekci  Informace pro pedagogy je uveřejněno upozornění na chybu v autorském řešení školního kola BiO kategorie C a oprava této chyby.  

Najdete zde i informace tajemníka ústřední komise BiO k zajištění materiálů ke zdárnému průběhu školních kol.

16.01.2018

Zpravodaj prevence 1/2018

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Vám přináší první číslo letošního čtvrtletníku Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

16.01.2018

10.ročník soutěže Spotřeba pro život

Téma letošního ročníku soutěže je„Spotřebitelé a služby mobilních operátorů“. Soutěž v České republice vyhlašuje obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Soutěž je uvedena v přehledu soutěží a přehlídek, který schvaluje a ve svém věstníku vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Soutěž spočívá v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež a je určena pro žáky středních škol a odborných učilišť, studenty vyšších odborných škol. Mohou se jí účastnit žáci a studenti zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit. Motto soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim najít informace, ověřit a využít.

15.01.2018

Pozvánka na seminář k Biologické olympiádě

V přiložené příloze najdete pozvánku na seminář věnovaný přípravě na Biologickou olympiádu pro kategorie C a D pro soutěžící a ostatní zájemnce o toto téma.

15.01.2018

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017

MŠMT vydalo souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2016/2017. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.

13.01.2018

Fulbrightův program asistentů ve výuce angličtiny

Fulbrightova komise v Praze vybere 30 středních škol ze všech regionů České republiky, na které umístí 30 absolventů prestižních amerických univerzit, kteří budou v následujícím školním roce spolu s českými učiteli pomáhat s výukou anglického jazyka.