Aktuality

 

12.06.2018

Asistenti pedagoga ve školním roce 2018/2019

Informace k souhlasům s využitím asistentů pedagoga ve školním roce 2018/2019 byla zveřejněna v sekcích Právní subjekty zřizované.../Aktuální informace

22.03.2018

MŠMT zveřejnilo stanovisko k průběhu elektronických zápisů do mateřských škol

Dokument najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Informace pro obce a /Mateřské školy/Aktuální informace.

15.03.2018

MŠMT zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

Bližší informace a odkaz na materiál najdete v sekci Právní předpisy/Metodiky a právní výklady MŠMT.

28.03.2018

Žádosti o mimořádný účelový příspěvek v roce 2018 v oblasti etické výchovy

Výzva pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem, vykonávající činnost škol, školských zařízení, byla vypravena do datových schránek. Termín pro podávání žádostí je 17. 4. 2018. Oznámení je rovněž dostupné v sekci Právní subjekty zřizované krajem/MUP a rozvojové programy.

01.03.2018

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro základní školy

Dokumenty najdete v sekcích Právní subjekty zřizované obcemi/Základní školy/Dokumenty ke stažení, Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

13.12.2017

Byly zveřejněny vzory dokumentace správního řízení pro mateřské školy

Dokumenty najdete v sekci Právní subjekty zřizované obcemi/Mateřské školy/Dokumenty ke stažení a Právní subjekty soukromé a církevní/Dokumenty ke stažení.

Nejnovější články

 

12.07.2018

Vyhláška č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

1. 9. 2018 vstoupí v účinnost vyhláška č. 140/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje počty žáků ve třídách základní školy a maximální počty hodin výuky v přípravné třídě a třídě přípravného stupně.

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Vyhláška č. 140/2018 Sb.:  Sbírka zákonů České republiky, částka 73/2018

11.07.2018

Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

17. září 2018 začíná třetí ročník soutěže, ve kterém si mohou středoškoláci poměřit své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

02.07.2018

Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

VÝZVA č. 6 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o dotaci v letech 2019 a 2020 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Počátek příjmu žádostí: 20.06.2018
Konec příjmu žádostí:    01.09.2018

Další informace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol 

02.07.2018

Školské poradenské pracoviště MOZAIKA hledá pracovníka

Školské poradenské pracoviště MOZAIKA při Základní škole Sever, Lužická 1208 hledá pracovníka, jehož hlavní náplní práce by byla intervenční ve třídách ZŠ nebo MŠ, individuální poradenství rodičům, vedení skupin i psychoterapeutická práce s dětmi.

02.07.2018

Národní ústav pro vzdělávání hledá pracovníky pro oblast prevence rizikového chování a ústavní výchovy

Národní ústav pro vzdělávání hledá pracovníky pro oblast prevence rizikového chování a ústavní výchovy.

29.06.2018

Kybernetická soutěž pro středoškoláky

Již třetím rokem je pro žáky středních škol vyhlášena soutěž společností Cyber Security Competition pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, MV ČR, MŠMT a dalších významných organizací.