Učitel/učitelka - aprobace anglický jazyk, tělesná výchova, speciální pedagogika

Datum vložení: 04.04.2018

Popis: Učitel/učitelka Aprobace anglický jazyk, tělesná výchova, speciální pedagogika Předpokládaný nástup na pracovní místo učitel/učitelka dle dohody. PP na dobu určitou – 3 roky (s možností změny na dobu neurčitou) Platové zařazení dle přílohy č. 7 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. – platová třída 12 od 26.020 Kč do 33.930 Kč dle dosažené praxe Požadavky : • vzdělání ve smyslu zákona čís. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen zákon) • praxe v oboru 5 let • bezúhonnost, dobrý zdravotní stav • orientace v aktuální situaci školské a sociální oblasti vítána • osobnostní předpoklady – empatie, samostatnost, svědomitost, zodpovědnost, flexibilita, kreativita, komunikační dovednosti K přihlášce přiložte : • kopie dokladů o dosaženém vzdělání • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařízení • strukturovaný profesní životopis • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo včetně psychologického posudku (ne starší 2 měsíců) • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění Náležitosti písemné přihlášky : Název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresa), kontaktní spojení – telefonní čísla a e-mail, vlastnoruční podpis.

Tento web vznikl v rámci projektu: Škola na dotek v Královehradeckém kraji, reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0042