Nejnovější články

 

23.01.2019

Soutěž Spotřeba pro život

Společnost dTest pořádá letos již 11. ročník soutěže pro studenty SŠ "Spotřeba pro život", která spočívá ve tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež.

23.01.2019

Soutěž pro středoškoláky N-trophy

Badatelská soutěž tříčlenných týmů z celého Česka i Slovenska v oblasti biologie, chemie, fyziky a logiky.  

23.01.2019

Mezinárodní výtvarná grafická soutěž

Výtvarnou soutěž pořáda DDM Český Krumlov. Díla se zasílají do 31. 5. 2019.

23.01.2019

Erasmus+: Praktický průvodce pro vedení škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje na nejnovější vydání průvodce, který je zpracován pro vedení škol (ředitele a jeho tým, vedoucí předmětových komisí, koordinátory ŠVP atd.) a nabízí informace o tom, co je Erasmus+ a co nabízí pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Ukazuje také, jak může program pomocí pečlivého plánování a cíleného vedení pomoci zapojeným školám, učitelům a žákům v rozvoji (v krátkodobém či dlouhodobém pojetí). Publikace je dostupná v EN (angličtina), FR (francouzština), DE (němčina), IT (italština), PL (polština), ES (španělština).

22.01.2019

Nová metodická doporučení - alkohol, tabák, návykové látky

MŠMT zveřejnilo aktualizované přílohy metodického doporučení "Co dělat, když - intervence pedagoga" na téma ALKOHOL, TABÁK A NÁVYKOVÉ LÁTKY. Doporučujeme Vám seznámit se s nimi, seznámi s nimi své kolegy pedagogy, metodická doporučení zohlednit v krizových plánech školy.

K aktualizaci příloh bylo přistoupeno z důvodu vymezení aktuální terminologie a doplnění chybějících oblastí, které v původní verzi nebyly zpracovány (např. doplnění  o aktuální kontakty a odkazy na doporučenou literaturu, o aktuální legislativní ukotvení problematiky apod.). Ve finální podobě jsou zveřejněny na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/aktualizovane-prilohy-metodickeho-doporuceni-alkohol

18.01.2019

Jak dosahovat lepších výsledků ve škole a pracovat a učit se s radostí – zkušenosti ze Slovenska i od nás

 

Zajímá vás, jak byste mohli s menší námahou dosahovat lepších a pro život významnějších výsledků ve své škole? Hledáte způsob přeměny klasické školy na školu, která by dávala větší prostor tvůrčí svobodě a odpovědnému zkoumání, designu, spolupráci a šíře chápanému podnikání? Záleží vám na tom, aby měli všichni ve škole radost z práce a pocit osobního naplnění? Pokud ano, přijďte získat informace a povzbuzení.