Nejnovější články

 

15.07.2019

Otevření registračního formuláře pro 24. ročník projektu Absolvent

Absolvent je projekt Hospodářské komory, o nějž je velký zájem. Doposud bylo předáno 9.000 diplomů. 

15.07.2019

The Prague Education Festival

Prague Education Festival bude probíhat 14. - 16. 11. 2019 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v pražských Holešovicích.

11.07.2019

Letní škola SOČ 2019

Letní škola SOČ 2019 se koná 11. - 13. září 2019 v Brně, ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví.

08.07.2019

Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019 -2024

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 17. června 2019 schválilo usnesením č. ZK/21/1627/2019 návrh Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019-2024.

03.07.2019

Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro mateřské školy

Seminář realizovaný pro účastníky zdarma v rámci projektu „Celorepubliková implementace Metodiky dopravní výchovy pro MŠ" financovaného Ministerstvem dopravy je zaměřen na pedagogy mateřských škol a akreditován.

Termín: 26. 9. 2019, Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové 500 02.

28.06.2019

Informace MŠMT k vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě

MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol.