Nejnovější články

 

15.02.2019

Jak dosahovat lepších výsledků ve škole a pracovat a učit se s radostí – zkušenosti ze Slovenska i od nás: ohlédnutí za úspěšným seminářem

Asi 70 účastníků zaznamenal seminář, který se konal 14. února 2019 ve Dvoře Králové nad Labem.

15.02.2019

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2018/2019

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2018/2019

14.02.2019

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019

MŠMT vydalo aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2018/2019. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu. Zveřejněná verze je aktualizovaná tak, aby reflektovala právní stav k únoru 2019.

13.02.2019

Bezpečná škola 2019

Informace o záštitě hejtmana Královéhradeckého kraje nad konferencí Bezpečná škola 2019, která se uskuteční dne 23. 5. 2019 v NTK v Praze 6 – Dejvicích.

11.02.2019

Hejtmanův pohár 2019

Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie, kvarta) z každého kraje České republiky. Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.

Registrace škol: http://hejtmanuvpohar.cz/registrace/ 

Další informace o soutěži:  https://www.facebook.com/hejtmanuvpohar

11.02.2019

Výchova k podnikavosti na SŠ

Pozvánka na jednodenní školení „Výchova k podnikavosti na SŠ" akreditované MŠMT pro oblast DVPP pod č. j.: MŠMT – 34809/2018-1-69. Školení je určeno pro pedagogy SŠ, SOU a VOŠ.

Termín: 22. 5. 2019